Python

Python is een scripttaal die uniek is ten opzichte van andere talen doordat het inspringing van de code gebruikt om de if-then-else-blokken te vormen. Andere talen gebruiken een expliciete start en stop-constructie, dus deze afkorting zorgt ervoor dat de code minder rommelig aanvoelt. Net als Perl wordt het ondersteund op alle computerplatforms (Windows, Unix, Linux, Mac en mobiele apparaten) en wordt het onmiddellijk uitgevoerd zonder dat een compilatiestap nodig is. De eenvoud en het zelfdocumenterende karakter van de Python-taal maken het een favoriete taal voor scriptschrijvers.


Extra bibliotheken kunnen worden opgeroepen vanuit een Python-programma dat toegang geeft tot veel vooraf gebouwde objecten zoals netwerkverbindingen, databases en grafische afbeeldingen.

Download software: http://www.python.org/

Kosten:Vrij

Instructies voor het instellen van software:Voor Windows voert u gewoon het MSI-installatieprogramma uit dat beschikbaar is op python.org/download . Voor Mac OS X is het al op uw computer geïnstalleerd.


Hardware vereisten:Elke pc of laptop

Ondersteunde besturingssystemen:Win, Mac OS X, Linux


Moeilijkheidsgraad:2 van de 5


PROBEER HET!


1. Installeer de Python-compiler en tools op uw computer of laptop. Dit is beschikbaar in een enkel downloadbestand van python.org. Voor Mac OS X en sommige Linux-computers is Python al geïnstalleerd.

2. Open een teksteditor (kladblok, tekstedit of uw favoriet) en kopieer / plak het volgende programma in een bestand. Als je Python op een Windows-computer hebt geïnstalleerd, bevat het een programma met de naam IDLE, dat Python-programma's kan bewerken en uitvoeren:

 #!/usr/bin/env python3 #...initialize looping variable, assume 'yes' as the first answer continueYN = 'y' while continueYN == 'y':  #...get temperature input from the user  sDegreeF = input('Enter next temperature in degrees Farenheight (F):')   #...convert text entry to number value that can be used in equations  nDegreeF = int(sDegreeF)   #...convert temperature from F to Celsius  nDegreeC = (nDegreeF - 32) * 5 / 9   print ('Temperature in degrees C is:', nDegreeC)   #...check for temperature below freezing..  if nDegreeC < 0:    print ('Pack long underwear!')   #...check for it being a hot day...  if nDegreeF > 100:    print ('Remember to hydrate!')   continueYN = input('Input another?') #exit the program 

3. Sla het op als 'temperature.pl'

4. Open een opdrachtvenster (cmd.exe of Unix-shell) op uw computer en navigeer door de standaardmap naar de plaats waar u “test.pl” heeft opgeslagen. Als u in IDLE aan het bewerken bent, kunt u deze stap overslaan.


5. Start het programma met het commando “python temperature.pl”. Als u IDLE gebruikt, selecteert u de menuoptie Uitvoeren -> Module uitvoeren.


PROBEER DIT

1. Wijzig de berichten om een ​​ander advies te krijgen voor extreme temperaturen.

2. Verander de triggertemperaturen (warm of koud) in iets anders.

3. Voeg nog een temperatuur-triggercontrole toe voor zeer extreme temperaturen.

4. Verzamel de naam van de persoon voordat de lus begint (opslaan in een variabele) en voeg deze toe aan de outputberichten.

5. (Geavanceerd) Verander het hele programma in een valuta-omzetter. Voer het bedrag in Amerikaanse dollars in en converteer naar euro's.


LEER MEER

www.python.org/doc - De officiële documentatiesite voor Python, samen met links naar andere tutorials en voorbeeldsites.

Learnpython.org -– Een stapsgewijze zelfstudiesite. Begint met een 'Hello World' -programma en breidt zich uit tot geavanceerde taalfuncties.

Google com -– Zoek naar andere code en voorbeelden.


HULPBRONNEN, TIPS, TRUCS EN HINTS

Scripttalen hebben geen compiler nodig, dus u kunt snel programma's schrijven en testen. De Windows-installatie bevat een omgeving met de naam IDLE, die de Python-opdrachtregel in een tweede venster uitvoert terwijl u wijzigingen aanbrengt in een primair venster. Voor Mac en Linux kan dit ook worden gedaan met Textpad om een ​​bestand in één venster te bewerken en de opdrachtregel in een tweede venster uit te voeren.

Hierdoor kunt u kleine wijzigingen aanbrengen in het bestand, het opslaan en het vervolgens in de andere vensters uitvoeren. Op deze manier kunt u van een eenvoudig programma een complex programma maken.